Honk- en softbalvereniging Uitsmijters '55


Door omstandigheden, waar wij als vereniging niets aan konden doen, is de website van onze vereniging enkele maanden uit de lucht geweest. ook de e-mail adressen van de vereniging werkten niet meer.

Gelukkig hebben we het nu weer onder controle en werken de e-mail adressen weer zoals het hoort. De informatie van de website zijn we helaas ook voor een deel kwijtgeraakt. We zijn daarom genoodzaakt weer een nieuwe site op te zetten. Hier zijn we druk mee bezig, maar laat nog even op zich wachten. Daarom hebben we de belangrijkste informatie hier onder alvast geplaatst.


Contact Gegevens


Honk- en softbalvereniging Uitsmijters '55
KNBSB nr. 178
KvK: 40073214

Postadres:
De Havik 83,
7609 EB Almelo
tel: 0634734113
E-mail: secretaris@uitsmijters55.nl

Sportveld:
Sportcomplex 't Maatveld 4,
7627 PB Bornerbroek (Almelo)
E-mail: info@uitsmijters55.nl

Dagelijks Bestuur:
Voorzitter: Tim Zitter, tel: 0652451195, e-mail: voorzitter@uitsmijters55.nl
Secretaris: Esther Laurens, tel: 0634734113, e-mail: secretaris@uitsmijters55.nl
Penningmeester: George Priem, tel: 0642314912, e-mail: penningmeester@uitsmijters55.nl

Bestuursleden:
Margo Oude Bennink, tel: 0638300135, e-mail: margo.uitsmijters55@hotmail.com
Hans Bakkum, tel: 0616895649, e-mail: hansbakkum62@gmail.com
Paul Sommer, tel: 0622517988, e-mail: paul@pifs.nl

Wedstrijdsecretariaat:
Fred Gerritsen, tel: 0612924640, e-mail: wedstrijdsecretariaat@uitsmijters55.nl

Trainers:
Hans Bakkum, tel: 0616895649, e-mail: hansbakkum62@gmail.com
Margo Oude Bennink, tel: 0638300135, e-mail: margo.uitsmijters55@hotmail.com
Remco Aalderink
Tim Zitter, tel: 0652451195, e-mail: timzitter46@gmail.com
Algemeen e-mail: training@uitsmijters55.nl


Training


Eerste kennismaking met Uitsmijters '55 !!!!

Kom gerust eens kijken en meedoen mag natuurlijk ook. Nieuwe leden mogen 4 keer gratis aan een training deelnemen alvorens lid te worden.

De trainingen vinden plaats op het Sportcomplex 't Maatveld 4, 7627 PB Bornerbroek (Almelo)

Team

Dag

Tijd

Pupillen (7 t/m 12 jaar)

Zaterdag

10.00 uur t/m 11.30 uur

Aspiranten (13 t/m 15 jaar)

Zaterdag

12.00 uur t/m 13.30 uur

Junioren (16 t/m 21 jaar)

Zondag

11.00 uur t/m 13.00 uur

Recreanten (16 jaar en ouder)

Zondag

11.00 uur t/m 13.00 uurLidmaatschap


Het verenigingsjaar van Uitsmijters '55 loopt van 1 januari tot 31 december. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor het volledige kalenderjaar. Bij aanmelding wordt de contributie van het 1e jaar berekend naar het aantal resterende kalendermaanden. Bij de eerste maandelijkse incasso wordt ook het inschrijfgeld van 5,- Euro geïncasseerd.

Het lidmaatschap wordt, indien niet schriftelijk uiterlijk 30 november bij het secretariaat is opgezegd, automatisch verlengd.

Indien iemand vanwege de kosten geen lid kan worden of blijven, dan wil de vereniging graag helpen om tot een oplossing te komen. In dat geval kunt u contact opnemen met de penningmeester, penningmeester@uitsmijters55.nl

In gezinnen geldt bij 3 of meer leden een korting van 50% vanaf het derde lid, te berekenen over de laagste contributie.

Competitietoeslag

De leden die uitkomen in de competitie van de KNBSB moeten met het team van en naar de uitwedstrijden reizen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de 'eigen auto's' van de leden, hun ouders of trainers/coaches. De chauffeurs krijgen een vergoeding in de ordegrootte van de brandstofkosten. De kosten daarvan worden voor het hele seizoen door het bestuur berekend. De algemene ledenvergadering bepaalt op basis daarvan de competitietoeslag. Deze competitietoeslag wordt ook via de maandelijkse incasso geïncasseerd.

Opzeggen lidmaatschap

Opzeggingen moeten uiterlijk op 30 november schriftelijk bij het secretariaat zijn ingediend. Dit kan ook door een mail te sturen naar secretaris@uitsmijters55.nl
Bij tussentijdse opzegging is, ook bij maandbetaling, een vol jaar contributie verschuldigd.

Statuten en huishoudelijk reglement

Statuten en huishoudelijk reglement van de vereniging kunnen worden aangevraagd bij de secretaris.


Contributie


De contributie wordt maandelijks via automatische incasso geind. In onderstaande tabel vind je de contributie per leeftijdscategorie. De peildatum voor de leeftijd is 31 december van het verenigingsjaar. De contributie is inclusief de bondscontributie.

Spelend Lid

Contributie per maand

tot en met 9 jaar

9,- Euro

10 tot en met 17 jaar

14,- Euro

vanaf 18 jaar

16,50 Euro

recreatief spelend vanaf 10 jaar

9,- Euro

Niet spelend lid

Contributie per maand

alle leeftijden

5,- Euro

Let op: peildatum 31 december betekent dat iemand die in de loop van 2015 10 jaar oud wordt, het hele jaar 2015 de contributie voor ‘vanaf 10 jaar’ moet betalen. Deze werkwijze sluit aan bij die van de KNBSB.

Inschrijfformulier

Wordt ook lid van Uitsmijters '55